Project Description

Psykologiske aftryk af arbejdsulykker, psykologiske konsekvenser af arbejdsulykker for medarbejderne

Psykologiske konsekvenser af arbejdsulykker for medarbejderne

Det er en selvfølge, at arbejdsrelaterede ulykker skal undgås for enhver pris, da de altid efterlader negative aftryk. Nogle af disse kan være mere synlige end andre. I dag vil vi tale om de mentale og psykologiske aftryk af arbejdsulykker, som påvirker de ansatte. Hvad er konsekvenserne af disse, og hvordan skal man tackle dem?

I denne artikel kan man læse om:

  • Mentale problemer efter ulykker
  • Relationen til den ansatte efter en arbejdsulykke
  • Andre konsekvenser af ulykker

Mentale problemer efter ulykker

Ansatte, som har lidt en skade relateret til en arbejdsulykke, kan opleve en række symptomer som kan være tegn på dårligt psykisk velvære. Dette inkluderer depression og angst, som forringer produktivitet og effektivitet betydeligt. Studier viser, at mere end halvdelen af medarbejdere, som havde været udsat for ulykker havde oplevet angst, mens depression havde påvirket en fjerdedel af dem.

Det er værd at huske, at konsekvenserne af ulykker også påvirker de ansattes privatliv, relation til familien o.s.v. Alt dette påvirker deres lyst til at arbejde og deres opfattelse af deres arbejdsplads.

Relationen til den ansatte efter en arbejdsulykke

En anden meget vigtig faktor, som påvirker den ansattes arbejde efter en ulykke, er relationen til arbejdsgiveren. En medarbejder, som har været udsat for en ulykke, og som er overbevist om, at ulykken var arbejdsgiverens fejl, da denne ikke havde sikret ordentlige arbejdsforhold, vil kunne føle modvilje og måske endda gå i retten og anklage sin arbejdsplads.

I enhver af disse situationer risikerer du som arbejdsgiver at miste en medarbejder – selv hvis denne bliver på arbejdspladsen, da vedkommende vil mangle engagement, hvilket er med til at påvirke produktiviteten. Ydermere vil den ansatte ikke længere vise vilje til at udvikle sig i firmaet.

Andre konsekvenser af ulykker

I dette afsnit er det værd at nævne yderligere negative konsekvenser relateret til medarbejderulykker. Disse inkluderer:

  • Potentiel retssag,
  • Beskadiget virksomhedsomdømme,
  • Nedsat kundetilfredshed,
  • Problemer med at finde nye medarbejdere,
  • Nedgangstider.

Som man kan se, er det i arbejdsgiverens interesse at minimere risikoen for alvorlige ulykker og at beskytte de ansatte ordentligt i tilfælde af farlige situationer. Nogle ulykker er uundgåelige, men hvis medarbejderen er klar over, at arbejdsgiveren har gjort sig umage for at sikre dennes sikkerhed, vil medarbejderens glæde ved arbejdet ikke bliver drastisk reduceret, og den mentale tilstand vil være meget bedre.