Returnering af hardware

Hvis du har behov for teknisk support vedrørende et ZONITH produkt, så send en email til support@zonith.com. Venligst oplys din software licensnøgle og kunden som produktet er registeret til da det vil gøre det lettere at supportere dig.

Return Material Authorization (RMA) Proces


I tilfælde af en hardwarefejl bedes du kontakte ZONITH via formularen nedenfor for at få et RMA-nummer (Return Material Authorization).

Alle produkter som sendes til ZONITH skal have et gyldigt RMA-nummer. Dette nummer er nødvendigt for at sikre korrekt sporing og håndtering af det returnered materiale. Returner aldrig hardware, før der er udstedt et RMA-nummer til dig. ZONITH forbeholder sig retten til at afvise forsendelser, der ikke har et autoriseret RMA-nummer. Afviste forsendelser vil blive returneret til afsenderen for afsenderens regning.

ZONITHs hardwareprodukter er dækket af et års garanti fra fakturadato. Nogle hardwareprodukter kan være købt med en længere garantiperiode. Hvis et hardwareprodukt, der er dækket af denne garanti, fejler på grund af en fabrikationsfejl, reparerer vi produktet uden beregning eller erstatter det efter vores skøn. Kun original og umodificeret hardware er dækket af denne garantipolitik. Garantien dækker ikke skader forårsaget af uheld, forkert håndtering, uagtsomhed, normal slitage eller naturlig nedbrydning af farver og materialer over længere tid og brug.

RMA Processen:

1. Det anbefales først at kontakte ZONITH Support for at forklare problemet, og hvis ZONITHs Supportteam ikke umiddelbart er i stand til at diagnosticere og løse problemet, vil du blive bedt om at udfylde formularen nedenfor.

2. Efter at have modtaget RMA-anmodningsformularen, vil ZONITH Support evaluere anmodningen, og RMA-nummeret vil blive sendt til dig. Et RMA-nummer er gyldig i 30 dage fra udstedelsesdatoen.

3. ZONITH anerkender, at nogle kunder a hensyn til deres drift ønsker at modtage erstatningsprodukter, før de returnerer det eller de produkter der er fejl i. Kunden skal skrive dette i beskrivelsesfeltet i RMA-anmodningsformularen nedenfor.

VIGTIGT!

a. En sådan anmodning vil medføre, at en faktura for køb af et nyt produkt (inkl. fragt) sendes til kunden, når produktet afsendes. Fakturaen vil have en kredittid på 30 dage.

b. Kunden skal sikre, at ZONITH modtager de fejlramte produkter inden for 15 arbejdsdage efter fakturadatoen. Hvis de fejlramte produkter ikke modtages rettidigt, vil forsendelsen af de nye produkter blive betragtet som et nyt køb, og fakturaen skal betales af kunden.

c. Hvis produktet modtages rettidigt og er under garanti, og fejlen er dækket af garantien, vil der blive udstedt en kreditnota til kunden.

4. Kunden sender produktet/produkterne til den adresse, der er angivet nedenfor.

a. Kunden er ansvarlig for forsendelsen og afholdelse af fragtomkostningerne. ZONITH er ikke ansvarlig for skade eller ødelæggelse af produktet forårsaget af forkert emballering eller fragtselskabets forkerte håndtering.

b. RMA-nummeret skal være synligt på både forsendelsesetiketten og følgebrevet som anvist nedenfor.

5. Ved modtagelse af produktet/produkterne vil ZONITH Support analysere problemet:

a. Hvis produktet er under garanti, og problemet er dækket af garantien, vil det reparerede produkt eller et nyt produkt blive returneret til den adresse, der er angivet i formularen nedenfor. ZONITH er ansvarlig for returforsendelse i dette tilfælde.

b. Hvis produktet ikke er under garanti, opkræves kunden for materiale, arbejde og returforsendelse.

c. Hvis problemet ikke kan findes, og produktet fungerer som forventet, vil kunden blive opkrævet for materiale, arbejde og returforsendelse.

6. ZONITH Support vil informere kunden om status for RMA og returnere produktet til den adresse specificeret af kunden i RMA-anmodningsformularen nedenfor.


Produkter sendes til følgende adresse. Angiv venligst RMA-nummeret på følgebrevet:

ZONITH A/S

Att.: RMA + dit RMA-nummer

Herstedvang 12, 2th

2620 Albertslund

Danmark

    RMA Request


    ”Lige meget hvor du befinder dig eller arbejder, så vil ZONITH´s Personalesikringsløsning værne om dig.”