Psykologiske aftryk af arbejdsulykker, psykologiske konsekvenser af arbejdsulykker for medarbejderne

Psykologiske konsekvenser af arbejdsulykker for medarbejderne

Det er en selvfølge, at arbejdsrelaterede ulykker skal undgås for enhver pris, da de altid efterlader negative aftryk. Nogle af disse kan være mere synlige end andre. I dag vil vi tale om de mentale og psykologiske aftryk af arbejdsulykker for medarbejderne, som påvirker dem. Hvad er konsekvenserne af disse, og hvordan skal man tackle dem?

I denne artikel kan man læse om:

  • Mentale problemer efter ulykker
  • Relationen til den ansatte efter en arbejdsulykke
  • Andre konsekvenser af ulykker

Mentale problemer efter ulykker

Ansatte, som har lidt en skade relateret til en arbejdsulykke, kan opleve en række negativer symptomer som kan være tegn på dårligt psykisk velvære. Dette inkluderer depression og angst, som forringer produktivitet og effektivitet betydeligt. Studier viser, at mere end halvdelen af medarbejdere, som havde været udsat for ulykker havde oplevet angst. Ogsa depression havde påvirket en fjerdedel af dem.

Det er værd at huske, at konsekvenserne af ulykker også påvirker de ansattes privatliv, relation til familien o.s.v. Alt dette påvirker deres lyst til at arbejde og deres opfattelse af deres arbejdsplads.

Relationen til den ansatte efter en arbejdsulykke

Anden meget vigtig faktor, som påvirker den ansattes arbejde efter en ulykke, er relationen til arbejdsgiveren. En medarbejder, som har været udsat for en ulykke, og som er overbevist om, at ulykken var arbejdsgiverens skyld. De kan mene, at arbejdsgiveren ikke havde sikret ordentlige arbejdsforhold. Defor kunne de føle modvilje og måske endda gå i retten og anklage sin arbejdsplads.

I enhver af disse situationer risikerer du som arbejdsgiver at miste en medarbejder. Også selvom de bliver på arbejdspladsen.  Da vedkommende vil mangle engagement, hvilket er med til at påvirke produktiviteten. Ydermere vil den ansatte ikke længere vise vilje til at udvikle sig i firmaet.

Andre konsekvenser af ulykker

I dette afsnit er det værd at nævne yderligere negative konsekvenser relateret til medarbejderulykker. Disse inkluderer:

  • Potentiel retssag,
  • Beskadiget virksomhedsomdømme,
  • Nedsat kundetilfredshed,
  • Problemer med at finde nye medarbejdere,
  • Nedgangstider.

Som man kan se, er det i arbejdsgiverens interesse at minimere risikoen for alvorlige ulykker. Nogle farlige situationer er uundgåelige, men det er vigtigt, at medarbejderen er opmærksom på, at arbejdsgiveren har gjort en indsats. Ved at deres sikkerhed er varetages, vil medarbejdernes glæde ved arbejdet ikke falde drastisk, og den mentale tilstand bliver meget bedre.