Beskyttelse ved alenearbejde

Industri, services og offentlige orgnisationer

Alenearbejde er stigende – beskyttelse af medarbejderne er en nødvendighed!

Alenearbejde betyder helt konktet, at man er alene på arbejdet. Det gælder for en del medarbejdere, at de er alene under deres arbejdsopgaver f.eks. i forbindelse med aften-, natarbejde eller rådighedsvagter. Efterhånden som arbejdsprocesserne bliver mere og mere automatiserede og da der samtidigt bliver færre mennesker til at udføre arbejdet, vokser andelen af medarbejdere som arbejder alene.

Arbejdstilsynet har klare regler for anvendelse af alenearbejde og påpeger bl.a. at virksomhedernes arbejdsmiljøorganisationerskal være opmærksomme på at:

  • Udarbejde en risikovurdering for alenearbejdet.
  • Optimere adgang for medarbejderne til informationer om, hvad der er i vente, hvis man er på vej til alarm/akut opgave.
  • Sikre mulighed for at alenearbejderen kan får kontakt (alarmer, mobiltelefon m.v.) til ledelse eller kolleger, når der udføres alenearbejde.

ZONITH leverer en løsning, som dels kan bruges til at tilkalde assistance men som også automatisk tilkalder hjælp, skulle der ske en arbejdsrelateret alenearbejds-ulykke.

Sådan bruges ZONITH alene-arbejder beskyttelsesløsning.

Kernen i alene-arbejdsbeskyttelsen er ZONITHs Smartphone app. Det er en brugervenlig app som kan tilpasses enhver organisation eller arbejdssituation og sikre medarbejderne hvis der sker en ulykke eller hvis der er behov for at tilkalde assistance. Med app’en kan man dels trykke på alarmknapper for at tilkalde assistance og dels slå alenearbejds-beskyttelsen til. Hver gang man aktiverer alene-arbejder tilstanden, begynder en justerbar timer at tælle ned. Nær timeout sendes en “Er du OK?”- besked til App’en. Er man “ok”, trykker man på OK-knappen på Smartphone’en og timeren starter forfra.

Udebliver OK-bekræftelsen vil det udløse en alarm som sendes til kolleger eller til en kontrolcentral, som så straks kan assistere dig.

Brugen af vores fysiske knapper giver dig et ekstra niveau af sikkerhed, da du kan nu bekræfte ”Er du OK?”-beskeden, mens din Smartphone forbliver i lommen. ZONITH leverer forskellige fysiske knapper, herunder ID-kortholderen med indbygget diskret knap på bagsiden.

Sikkerheden øges med supplerende information

Med App’ens jobtekst funktion kan man før opgaven startes indskrive supplerende information til dem som skal assistere i tilfælde af en alarm. Alarm informationen kan f.eks. fortælle hvor man befinder sig “på 7 sal” eller “arbejder i silo 3” eller anden information som er vigtig for at assistancen hurtigst muligt finder frem til ulykkesstedet.

Jobtekster anvendes især de steder hvor GPS positioneringen ikke dækker fuldstændigt, f.eks. i en etageejendom eller i et fabriksanlæg. Her vil GPS positionen kun fortælle hvor på jordoverfladen man sidste befandt sig og ikke præcist hvor eller på hvilken etage man befinder sig. Derfor giver det en ekstra sikkerhed at anvende jobtekster.

App’en vil udover alarmtekst og jobtekst også vise den lokation eller adresse der skal rykkes ud til ligesom GPS positionen vises på et kort på Smartphonen.

alarmknapp app

Automatisk beskyttelse med Geo-fences

 

Det er muligt at definere Geo-fences omkring en bygning eller eventuelt et helt område. Med Geo-fences behøver personalet ikke at gå ind i app’en og aktivere Alene-arbejdsbeskyttelsen manuelt. Med det automatiske Geo-fence system vil personen, der træder ind i området, få en notifikation om, at deres alene-arbejderbeskyttelse er aktiveret, og det vil automatisk lukke ned igen, når Geofence-området forlades.

Team Funktion

 

I nogle situationer er det de nærmeste kolleger som er hurtigst til at assistere ved en alarm. Derfor kan man oprettelse et ad-hoc team via Smartphone app’en og let addere eller fjerne medlemmer fra teamet før og efter et job. Folk, der arbejder i et team, vil modtage hinandens alarmer, hvilket kan forbedre assistance-tiden. Dette er en stor fordel fordi man oftest ved hvor ens kolleger arbejder henne og hvad de er beskæftiget med. På denne måde kan dyrebar tid spares.

Alarm-knapperne kan frit defineres så Assistance-alarmen f.eks. sendes direkte til team medlemmerne mens panik-alarmen kan sendes til teamet OG eskaleres til en kontrolcentral.ere

Interesseret? Kontakt vores Sikkerhedseksperter

Get in touch with the safety expert Kristian Stiesmark

Kristian Stiesmark


    ”Lige meget hvor du befinder dig eller arbejder, så vil ZONITH´s Personalesikringsløsning værne om dig.”