Project Description

Omkostninger ved arbejdsskader og ulykker

Omkostninger ved arbejdsskader og ulykker

Arbejdsmiljøet er aldrig helt risikofrit. Iværksættere skal være opmærksomme på, at det vil være vanskeligt for dem at undgå alle ulykker, og at disse kan medføre meget alvorlige tab – både direkte og indirekte. Hvad er omkostningerne ved medarbejderulykker, og hvordan minimerer man potentielle tab?

I denne artikel kan man læse om:

 • Ulykker sker alle steder
 • Økonomiske omkostninger ved arbejdsskader
 • Indirekte omkostninger ved arbejdsskader
 • Hvordan man forhindrer arbejdsskader for at minimere potentielle omkostninger

Ulykker sker alle steder

De mest almindelige arbejdsulykker er fald – og snubleulykker.  Ifølge Eurostat Data tegner disse ulykker sig for op til 75% af alle ulykker. Arbejdsgiveren skal være opmærksom på, at han / hun i mange tilfælde vil være ansvarlig for ulykken som værende den person, der skal beskytte arbejdsmiljøet. Ulykkernes fælles karakter gør det umagen værd at forebygge og tænke fremad, for før eller siden vil der opstå ulykker.

Økonomiske omkostninger ved arbejdsskader

Det mest direkte resultat af arbejdsskader for en virksomhed er af økonomisk karakter.

Ifølge statistikker varierer de gennemsnitlige direkte omkostninger for et selskab pr. ulykke fra 1.000 $  til 20.000 $. Dette inkluderer potentielle hospitalsregninger for den berørte medarbejder, terapi, medicin, kompensation osv. Det hele løber op og kan blive en alvorlig belastning for en virksomheds budget.

Indirekte omkostninger ved arbejdsskader

En anden type omkostninger for en virksomhed efter en ulykke er af indirekte karakter. Disse kan være lige fra 4 til 10 gange højere end de direkte økonomiske omkostninger.

De indirekte omkostninger inkluderer, men er ikke begrænset til:

 • Tab af produktivitet
 • Tab af arbejdsglæde blandt personalet
 • Mangel på arbejdende personale
 • Materielle skader
 • Skader på udstyr
 • Bygnings – eller køretøjsskader
 • Potentielle overarbejdsomkostninger
 • Oplæring af nye medarbejdere / medarbejdere, som skal tildeles nye arbejdsområder
 • Yderligere tilsyn
 • Tab af virksomhedens omdømme

Det er vigtigt at huske, at nogle af de indirekte omkostninger af arbejdsulykker kan blive lavere afhængig af virksomhedens holdning til ulykker. Især problemer med arbejdsglæde og produktivitet afhænger i høj grad af medarbejdernes opfattelse af arbejdsgiverens ansvar.

Hvis arbejdspladsen var ordentlig forberedt og beskyttet, og en ulykke var et resultat af en fejl, så vil disse omkostninger blive relativt lave. Hvis medarbejderne tror, at arbejdsgiverens uagtsomhed førte til ulykken, vil omkostningerne blive meget større.

Hvordan man forhindrer arbejdsskader for at minimere potentielle omkostninger

Ud over standard-sikkerhedsforanstaltninger – så som at have en sikkerhedsplan, gennemføre ordentlig personaleuddannelse, minimering af risici og tilvejebringelse af beskyttelsesudstyr, kan arbejdsgivere investere i yderligere beskyttelse af sine medarbejderne.

Disse kommer i form af moderne teknologier, der giver mulighed for næsten øjeblikkelig reaktion på arbejdsulykker. Personalets sikkerhed ved brug af moderne teknologi medvirker til at forebygge, undgå eller helt afhjælpe ulykker og kan minimere omkostningerne til en brøkdel af de potentielle omkostninger. Ekstra sikkerhed er en investering, der betaler sig.