ZONITH har den glæde at inviterer dig til webinar om løsninger til sikring af medarbejdere i situationer, hvor der arbejdes med udadreagerende borgere.

Webinaret vil fokusere på løsninger, som virker i de fleste kommunale – og regionale institutioner som f.eks. jobcentre, borgerservice, psykiatri, bosteder og misbrugscentre, og som giver en diskret og præcis overfaldsalarmering i eskalerende situationer med udadreagerende borgerne.

På webinaret vil vi også præsentere konkrete eksempler på, hvorledes nogle danske kommuner har implementeret deres personsikringssystem, og hvilke fordele det har givet i forhold til medarbejdernes sikkerhed og i konkrete besparelser.

Webinaret afholdes torsdag den 22. april 2021 kl. 10:00-11:00.

#webinar #borgerservice #psykiatri #sikkerhed

https://my.demio.com/ref/98pqE75NMwNgdJKK