Relæ-modulet isættes Bluetooth Modtageren og giver mulighed for at aktivere og de-aktivere eksternt udstyr. På denne måde kan en Bluetooth Modtager åbne op for mange nye muligheder:

– Tænder og slukker advarselslamper

– Aktivering af sirener

– Åbne og lukke døre

– Aktivering af røgkanoner

– og mere…