Vores Kunders Historier

ZONITH har en bred palette af kunder fra både den private og fra den offentlige sektor. Læs her hvad nogle af kunderne fortæller om deres ZONITH løsning.

Greve kommune – Sikring af personale indenfor psykiatrien

Greve kommunes servicereception møder tit utålmodige eller frustrerede borgere, og til tider udvikler en almindelig henvendelse sig til en trusselsepisode. Naturligvis under disse omstændigheder personalet er afhængige af at kunne alarmere hinanden diskret. I disse ubehagelige situationer er det ofte umuligt at tilkalde hjælp via telefon eller radio.

Personsikkerhedssystemet

• Greve kommunes ansatte bærer altid et ID kort. En diskret panikknap er placeret på bagsiden, som de ansatte kan trykke på for at tilkalde assistance.

• ID Kortholderen bliver positioneret indendørs. Derfor kollegerne, udover alarmen, også får præcis information om, hvor der er behov for assistance.

• Ved hjemmebesøg kobles den samme ID Kortholder direkte til personalets SmartPhone.

• Udløses en overfaldsalarm, sendes straks alarm til vagtcentralen, som sørger for at sendes vagter ud for at assistere.

Greve Commune gray

Københavns Jobcenter – Personalebeskyttelse og Indendørs Positionering

 

Københavns kommune har flyttet mange af sine beskæftigelsesfremmende aktiviteter til et nyt stort jobcenter i Valby. Det store jobcenter spænder over flere bygninger i adskillige etager og der arbejder til dagligt 1100 rådgivere og supportere i centret. Jobcentret dækker et areal på 36.000 m2 og antallet af besøgende kan på en dag være så mange som 2000. Jobcentre har sit eget sikkerhedsteam, der beskytter personalet i tilfælde af truende situationer. Personalesikring jobcenter København er meget vigtigt for staten, ligesom medarbejderne formodes at levere tjenester, mens de føler sig trygge.

Alle medarbejdere bærer en ZONITH ID-kortholder med deres adgangskort isat. ID-kortholderen har en diskret panikknap på bagsiden. Derudover er der fastmonteret trådløse panikknapper i både mødelokaler og receptionsområder. Disse panikknapper, kombineret med ZONITH’s kontrolrumssoftware, giver medarbejderne et hurtigt og diskret panikalarmsystem som kan være med til at sikre hurtig assistance og undgå eskalerende og truende situationer.

ZONITHs Bluetooth-modtagere er installeret i alle bygningerne. Bluetooth-modtagere scanner for panikalarmer samtidigt med, at de bestemmer positionen på den person som trykkede på en panikknap. Sikkerhedssystemet sørger også for, automatisk at tilkalde den nærmeste sikkerhedsvagt, så en potentielt farlig situation kan afværges hurtigst muligt.

For at sikre medarbejderne mens de er udenfor bygningen, er Bluetooth-modtagere blevet installeret i vejrbestandige bokse. Hvis der opstår en nødsituation udenfor, kan personalet trykke på panikknappen på deres ID-kortholder og informere sikkerhedsteamet om, hvor de skal skynde sig hen for at assistere.

Kontrolrum

Alle radios sendes automatisk til centrets vagtteams samtidigt med, at de bliver vist på skærme i jobcentrets kontrolrum. Vigtige fordele

• Diskret alarmering. Personalet bærer ID-kortholdere med indbygget panikknap og trådløse alarmknapper er fastgjort til undersiden af receptionsskrankerne samt opsat i mødelokaler.

• Hurtig reaktionstid. Sikkerhedsteamet modtager øjeblikkeligt panikalarmerne med nøjagtig angivelse at det lokale hvor alarmen er rejst.

• Nem installation og nem administration.

• Lang batterilevetid for ID-kortholderne og de faste panikknapper.

• Komplet indendørs- og udendørsdækning: Panikalarmering og positionering fungerer både i og uden for bygningen.

• Med positioneringssystemet vil sikkerhedsteamet vide, hvem der er inde, og hvem der har forladt bygningen i tilfælde af en nødsituation.

Kobenhavn-Kommune gray

Briarwood Special needs School – Personalesikring

En skole er i det sydlige England har installeret ZONITHs personale- og skolesikkerhedsløsning for at beskytte deres ansatte mod udadreagerende elever og trusler udefra.

Den installerede løsning giver enhver lærer, administrator og vedligeholdelsespersonale en personlig diskret trådløs panikalarmeringsenhed.

 • Enhedens position kan måles præcist både inde og ude af bygningerne.
 • Når der udløses en panikalarm, bliver alarminformationen og positionen for den person, der har behov for assistance, automatisk meddelt indsatsteamet.
 • Notifikationer sker ved hjælp af smartphones, sikkerhedsradioer og pop-up-skærme på pc’er.

Saxenhøj Psychiatric – Forsorgshjemmet sikkerhed

Forsorgshjemmet Saxenhøj er en psykiatrisk institution beliggende på Lolland. Institutionen er spredt over et større område med adskillige bygninger og i flere etager. Der er i øjeblikket tilknyttet ca. 300 borgere med sociale eller psykiatriske problemer, hvoraf de 100 bor på Saxenhøj.

Saxenhøj ønskede derfor at udfase de gamle systemer og installere et nyt centralt personalesikringssystem, som kunne dække hele området. Det nye system skulle reducere kompleksiteten og den viden, der kræves for at reagere på nødsituationer. Alle medarbejdere på institutionen skulle have en personlige panikknap. Sadan en knap i en paniksituation skulle informere om medarbejdernes position både indenfor og udenfor bygningerne. Nogle af borgernes værelser krævede positionering på rum-niveau, mens andre blot havde brug for positionering på bygningsniveau.

Ud over panik-varsling og positionering skulle det nye system være i stand til at håndtere patientkald fra handicappede borgeres værelser. På samme tid det burde kunne sende brand-varsler ud til personalet.

Saxenhøj valgte at implementere ZONITHs trådløse radiobaserede panikalarmsystem.

 • Den ene del af løsningen benytter radioer med panikknapper.
 • Fordelen ved at anvende radioer er, at de har en stor rækkevidde og således dækker hele Saxenhøjs område. Systemet kan både GPS-positionere og positionere indendørs via Bluetooth. Det betyder, at ligegyldigt hvor en panikalarm rejses fra, så vil kollegerne vide, hvor personen i nød befinder sig.
 • Den andel af løsningen benytter ZONITH’s ID-kortholder, som har en diskret panikknap på bagsiden. ID-kortholderen kan indendørs positioneres trådløst via Bluetooth. Når en alarm rejses, vil kollegaerne blive underrettet om alarmen på deres radioer.

Slagelse Kommune – Personale-sikkerhed

Slagelse Kommune med ca. 80.000 indbyggere er placeret tæt på vestkysten af Sjælland. Slagelse har siden vikingetiden haft en central placering i Danmark. Den store vikinge-ringborg, Trelleborg, lige uden for Slagelse, viser stadig i dag betydningen af området.

En centraliseret ZONITH server, der giver sikkerhed til både personale, som arbejder indendørs, såvel som personale, der arbejder udendørs med borgere, er blevet installeret. Denne centraliserede løsning sikrer personalet sikkerhed mere end ti forskellige steder, så som på jobcenteret, på rådhuset, inden for psykiatrien o.s.v. Løsningen er ikke bare et stort skridt mod bedre sikkerhed for personalet, men giver også betydelige omkostningsbesparelser i forhold til andre systemer.

 • En central løsning, der overvåger alle medarbejdernes sikkerhedsalarmer i kommunen.
 • Mindre stressende situationer, da personalet diskret kan tilkalde assistance, før situationen bliver alvorlig.
 • Central server med lave vedligeholdelsesomkostninger.
 • Fleksibilitet – systemet dækker flere jobsektorer, der vedligeholdes af kommunen.
 • Skalerbar løsning – tilføjelse af nye bygninger/placeringer er ukompliceret, nemt og hurtigt.
slagelse commune gray

Jonstrupvang Bebyggelsen 

For flere år siden installerede Jonstrupvang bebyggelsen et patientkaldesystem baseret på ZONITH’s teknologi. I stedet for omkostningstunge personsøgere valgte man på Jonstrupvang at al personale skulle bruge smartphones med ZONITH App’en. Udover patientkald anvender personalet smartphones til telefoni og andre beboer-services.

Resultatet af udviklingsarbejdet blev, at der skulle bygges en ny reception, som skulle betjenes af de af beboerne, som var i stand til det. For at betjene chaufførerne udvidede man ZONITH løsningen med indendørs positionering. Små trådløse Bluetooth-sendere blev installeret på alle kørestole. ZONITH’s software til indendørs positionering kunne derefter visualisere, hvor beboerne befandt sig på Jonstrupvang. En storskærm bag ved den nye reception viser et oversigtskort over Jonstrupvang og hvor beboerne befinder sig.

Da chaufføren ankommer dukker han op i receptionen. Borgerne kan i mellemtiden observere ruten for deres tildelte chauffør på det store kort på væggen. Også chaufførerne kan også se deres mindre mobile passagerers placering. I Jonstrupvang Bebyggelsen forenkler ZONITH systemet systemet med passagerafhentning og rettidig indstigning i bussen. Desuden nyder borgerne at få nye jobåbninger.

Den nye løsning og arbejdet i receptionen har været en stor succes for chaufførerne. Imidlertid det er populært blandt beboerne, at der er venteliste til jobbet som receptionist.

jonstrupvang region gray

Hillerød Kommune – Personalesikkerhed 

Hillerød Kommune i Nordsjælland har ca. 50.000 indbyggere og dækker et areal på 213 km2 inklusiv 14

mindre landsbyer. Hillerød har været et landmærke i flere hundrede år, da byen er centreret omkring the berømte slot, Frederiksborg.

Hillerød Kommune tilbyder en høj grad af services for indbyggerne. Spredt over hele kommunen findes institutioner, som varetager forskellige former for service. Eksempelvis kan nævnes psykiatri, jobcenter, hjemmepleje, ældrepleje, skoler.

Sikkerhed og beskyttelse af de ansatte er af stor vigtighed for kommunen. Også de er altid fokus på de ansattes velbefindende, såvel som beskyttelse af de ansatte i løbet af en arbejdsdag.

Hillerød Kommune har valgt ZONITHs centraliserede alarmserver, idet den kan håndtere mange bygninger og institutioner på en gang. De eksisterende sikkerhedssystemer for de ansatte var allesammen enkeltstående systemer. Hvoraf nogle var forældede og omkostningskrævende at vedligeholde.

ZONITHs centraliserede alarmserver kan håndtere panikalarm og positionering i etagebygninger med mange rum. Derfor, ansatte uden for bygningen er også sikrede med ZONITHs smartphone App og GPS-positionering. Endelig er brandalarmpaneler i forskellige faciliteter blevet integreret med den centrale alarmserver.

 • Centraliseret alarmserver som minimerer udgifterne til softwarelicenser, idet mange deler den samme server.
 • Reducerede operationelle- og vedligeholdelsesudgifter ved kun at have en server for hele kommunen.
 • Diskrete panikalarmer for hurtig assistance, men også for at undgå escalerende og farlige situationer.
 • Umiddelbar alarmnotifikation af vagter og kolleger indendørs.
 • Integration af brandpaneler for hurtig varsel af potentiel brand.
Hillerod-Kommune gray

Interesseret? Kontakt vores Sikkerhedseksperter

Get in touch with the safety expert Kristian Stiesmark

Kristian Stiesmark


  ”Lige meget hvor du befinder dig eller arbejder, så vil ZONITH´s Personalesikringsløsning værne om dig.”