COPENHAGEN • WARSAW

Schools and Universities Safety

SIKKERHED PÅ SKOLER OG UDDANNELSESINSTITUTIONER

Vi gør alt hvad vi kan for at sikre skoler, lærere og elever!

Behovet for at rekvirere assistance eller for at rejse alarmer i en nødsituation kan ske alle steder. Behovet er dog ekstra stort indenfor uddannelsessektoren, hvor lærere og studerende på skoler, universiteter eller på specialskoler kan komme ud for farlige situationer. ZONITHs panikalarmeringsløsninger giver lærere, teknisk og administrativt personale en mulighed for lynhurtigt at rekvirere assistance.

University Students lecture

Vi installerer en eller flere panik knapper i hvert klasseværelse, eller på andre fællesområder på uddannelses-institutionerne. Vi giver også hver lærer, administrative- eller teknisk personale en personlig Bluetooth-enhed, der skal bruges til at rejse trådløse alarmer.

Enheden har en indbygget nødknap, samt en positioneringsenhed, der gør det muligt for systemet at underrette andre om ens placering. I tilfælde af en nødsituation skal man blot trykke på panikknappen for at sende et alarmsignal til de nærmeste kolleger, receptionen, kontoret eller kontrolcentral. Når der rejses en alarm, sendes den sammen med din lokation til dem som skal assistere dig.

SIKKERHEDSLØSNING TIL GRUNDSKOLEN

Primary School Safety

Det kan være svært for en lærer alene at håndtere en klasse- eller nødsituation. Med ZONITHs trådløse panikknapper eller de væg-/skrivebordmonterede alarmknapper kan lærere rekvirere assistance i enhver situation.

Hvis klassen er udenfor i gården eller på legepladsen eller endda på ekskursion udenfor skolen, vil ZONITHs smartphone App notificere dine kolleger og skoleledelsen om, at du har brug for hjælp og hvor du befinder dig med eleverne.

SIKKERHED PÅ UNIVERSITETER

Universities & Campus Safety

I nødsituationer kan personalet rejse alarmer fra kontorer, receptionen, klasselokaler, auditorium, kantinen, sportshallen eller ethvert andet område på universitetet. Alarmen sendes direkte til kolleger eller universitetets sikkerhedsfolk med klar information om hvem som rejser alarmen og hvor vedkommende befinder sig.

SKOLER FOR BØRN MED SPECIELLE BEHOV

Special Needs Schools Safety

Lærere på skoler for børn med specielle behov kommer ofte i situationer, hvor deres kollegers hurtige assistance er påkrævet for at sikre både lærere og elever. I sådanne situationer kan det være umuligt at ringe efter hjælp fra en telefon.

Med ZONITHs bærbare panikalarm kan lærere tilkalde assistance med et tryk på en knap! Uanset om alarmen rejses indendørs eller udendørs, sendes alarmen straks til kolleger og / eller sikkerhedspersonalets smartphones.

OVERVÅGET AF RECEPTION/KONTROLCENTRAL DØGNET RUNDT

ZONITH-Security-Room

Alarmer kan modtages i realtid i receptionen, kontoret eller på kontrolcentralen og vises på ZONITHs alarm displays. Skærmbilleder med plantegninger over bygningerne giver en visuel oversigt over hvor en indendørsalarmer bliver rejst.


Alarmer som rejses udenfor eller på ekskursioner lokaliserer brugeren visuelt med gade-adresse eller fremhævet på et grafisk kort.

ZONITH PERSONALSIKRINGSPAKKE TIL SKOLER OG UNIVERSITETER

ZONITH School Package

Personlig panikalarm og lokaliseringsenhed

  • Trådløs batteridrevet panikknap med lang batterilevetid. Til montering på vægge i klasselokaler.
  • Bærbare genopladelige panik knapper diskret udformet som ID-kortholder til lærere og gårdvagter.
  • Android- og iPhone-App’s til panikalarmering, assistancekald og positionering.
  • Alarmer sendes øjeblikkeligt til den nærmeste kollega for hurtig assistance.

”Lige meget hvor du befinder dig eller arbejder, så vil ZONITH Personalesikringsløsning værne om dig.”

Copyright 2007-2020 I Zonith A/S. All Rights Reserved.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close