COPENHAGEN • WARSAW

Real-Time-Location-System-Main

Real Time Location System (RTLS)

Ved at kombinere Bluetooth-teknologi og standard GPS kan ansatte blive beskyttede, når de befinder sig på arbejdspladsen – både udendørs og indendørs. RTLS bruges sammen med Alarm Control System (ACS) til at modtage og håndtere alarmer og sikre udkald til assistance.

RTLS´ inden- og udendørs positionssystem er en software-applikation, som tracker den ansattes position indenfor virksomheden. Strategisk placerede Bluetooth modtagere opsættes indendørs, mens GPS bliver brugt til at monitorere udendørsområder.

UDENDØRS REALTIDSPOSITIONERING

Sikkerhed udendørs

RTLS Map-Display

UDENDØRS REALTIDSPOSITIONERING viser den ansattes nøjagtige position, hvis han/hun er udenfor.
Når der rejses en alarm, vil det sted, hvor alarmen er blevet udløst, blive markeret på kortet, og sikkerhedspersonalet kan hurtigt være fremme på stedet.


Ved at kombinere Bluetooth og GPS-teknologi, kan ansatte lokaliseres fra hvilken som helst sted – udendørs og indendørs. Når Bluetooth-området forlades til fordel for et udendørsområde, vil smartphonen automatisk skifte til GPS.

INDENDØRS REALTIDSPOSITIONERING

Sikkerhed indendørs

RTLS Floorplan

For et bedre overblik over, hvor den ansatte befinder sig indendørs, kan bygningens grundplan blive vist, og man vil kunne se, hvor de ansatte / den ansatte befinder sig når der rejses en alarm.
Når der er alarm, vil assistance- og/eller sikkerhedsfolk vide præcis, hvor alarmen er blevet udløst. Derfor kan sikkerhedsfolk hurtigt være fremme uden at skulle bruge unødig, værdifuld tid.

RTLS Brugergrænseflade

RTLS Brugergrænseflade

1. Liste over alle bygninger med indendørspositionering.

2. Sortering af listen.

3. Liste over alle personer, som bliver positioneret og en indikation af positioneringsmetoden: GPS eller Bluetooth.

4. Geofencing, som bliver indikeret med blåt.

5. Ved klik på bygningsikonet, zoomes der ind på detaljerede kort over bygningen.

6. Ikoner, der indikerer en persons GPS position på kort.

7. Forskellige kort kan vælges. Off-line kort er også til rådighed.

RTLS NØGLEFUNKTIONER

En enkel brugergrænseflade.

Der er automatisk, glidende overgang imellem GPS og Bluetooth-teknologi, når man bevæger sig ud og ind af bygninger.

Hurtig identificering af personale

Hver sporingsenhed bliver identificeret med brugerens ID, navn eller et annonymt kaldenavn og vist på virksomhedens grundplantegning (indendørs) og kort (udendørs).

Nemme identificerbare ikoner

Hver sporingsenhed som bæres af vagter, servicefolk eller f.eks. sygeplejersker kan vises med ikoner på kortet.
Farven på ikonet viser, hvilken alarm status enheden har.

Historisk position og afspilning

Med RTLS kan al sporingsaktivitet – udenfor som indenfor – blive gemt. Fra brugergrænsefladen kan man lave playback af historiske positionsdata.

Vis kun ved alarm

Nogle organisationer tillader ikke kontinuerlig sporing af personale. RTLS kan derfor indstilles til kun at vise personalets positioner, når der opstår nødsituationer, eller når en medarbejder arbejder alene og udløser alarmen. Al anden sporing vil ikke blive vist.

Zoom & Spor

Hver sporet enhed kan hurtigt blive lokaliseret ved et klik på enhedens navn på oversigtslisten. RTLS vil zoome ind på den præcise lokation på den ansattes enhed.
Når enheden har aktiveret alarm, vil den automatisk blive vist øverst på oversigtslisten med rød farve.

Adgang via web-browser

Adgang til RTLS-brugergrænsefladen gøres med en web-browser fra en hvilken som helst computer eller mobiltelefon.
Adgang er begrænset til autoriseret personale og er password beskyttet.
Denne løsning kræver ikke cookies eller apps.

Brug af allerede eksisterende netværk

De fleste virksomheder har en eksisterende LAN-infrastruktur, som kan bruges til at forbinde Bluetooth-modtagere og til at sende indendørspositioneringsdata.
RTLS tilbyder en effektiv udnyttelse af brugerens LAN-infrastruktur og en lavere tilbagebetalingstid for udstyret.

”Lige meget hvor du befinder dig eller arbejder, så vil ZONITH Personalesikringsløsning værne om dig.”

Copyright 2007-2020 I Zonith A/S. All Rights Reserved.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close