Hurtig og præcis alarmer visning er yderst vigtigt for at kunne reagere på alarmerne.

ZONITH tilbyder forskellige måder at vise alarmer på fra simple e-mails til visning alarms på kontrolrumsskærme og PC-monitorer til hundredevis af PC’er på en uddannelsesinstitution.

Smartphone App

Alarmer kan vises på smartphones via ZONITH-appen. Ved brug af appen er det også muligt at inspicere og styre alarmerne, som måtte opstå.

ZONITH-appen fungerer både på Android-telefoner og iPhones. Udover selve alarmteksten på telefonen kan vibrationer og advarselslyde tilføjes.

ZONITH-appen har også panikknapper, som kan bruges i alarmsituationer. En selvtest-knap på appen sikrer, at personsikringssystemet fungerer.

Smartphone alarm app
PC Alarm Pop-Up

PC Alarm Pop-Up

Windows PC Alarm Pop-Up tillader masse-notikationer af alarmer på en hvilken som helst Windows PC. Alarmnotikationerne vil automatisk vises på skærmen uanset, hvad der ellers arbejdes med på det givne tidspunkt.

Windows Alarm Pop-Up giver alarm-notikationer. Derudover giver den instruktioner om, hvad man skal gøre, og hvordan man opfører sig.

Hensigten med dette modul er at varsle ansatte øjeblikkeligt og eektivt i kritiske situationer, som f.eks. brand eller evakuering.

PC visning alarms er afgørende i de høje forretningscentre, da evakueringen fra disse kan være meget kompliceret.

Vægmonteret Display

Tablets, som er monteret på vægge indendørs, kan vise alarmmeddelelser, når faresituationer opstår. Denne mulighed giver en ekstra sikkerhed, så ansatte også bliver alarmeret, hvis de ikke sidder foran deres PC eller smartphone.

Vægmonteret alarmer Display
Interaktivt Alarm

Interaktivt Alarm Og Bygningstegnings Display

Det interaktive Alarm-Display angiver alarmstatus på PC-skærme. Skærmene kan eksempelvis bende sig på væggen i et kontor eller i et sikkerhedsrum og giver nem, visual oversigt samt anvisning på håndtering af alarmerne. Ikke blot bliver alarmtypen og – status vist. Men ansatte kan interagere med touch-skærmene og acceptere alarmerne, lukke eller ayse disse, hvis dette ønskes.

En kombineret visning af bygningenplaner og et geogrask kort viser det præcise sted, hvor den ansatte, som er udsat for fare, bliver, uanset om den ansatte inden- eller udendørs. Når en panik- eller lone-workeralarm udløses, bliver stedet fremhævet med en rød farve på skærmen.

Visning Alarm vil straks instruere, hvad de skal gøre.