Personalesikkerhed Hillerød Kommune

Hillerød Kommune

Hillerød Kommune i Nordsjælland har ca. 50.000 indbyggere og dækker et areal på 213 km2 inklusiv 14
mindre landsbyer. Hillerød har været et landmærke i flere hundrede år, da byen er centreret omkring the berømte slot, Frederiksborg.

Hillerød Kommune tilbyder en høj grad af services for indbyggerne. Spredt over hele kommunen findes institutioner, som varetager forskellige former for service. Eksempelvis kan nævnes psykiatri, jobcenter, hjemmepleje, ældrepleje, skoler.

Sikkerhed og beskyttelse af de ansatte er af stor vigtighed for kommunen. Også de er altid fokus på de ansattes velbefindende, såvel som beskyttelse af de ansatte i løbet af en arbejdsdag.

Centraliseret Serverløsning

Hillerød Kommune har valgt ZONITHs centraliserede alarmserver, idet den kan håndtere mange bygninger og institutioner på en gang. De eksisterende sikkerhedssystemer for de ansatte var allesammen enkeltstående systemer. Hvoraf nogle var forældede og omkostningskrævende at vedligeholde.

ZONITHs centraliserede alarmserver kan håndtere panikalarm og positionering i etagebygninger med mange rum. Derfor, ansatte uden for bygningen er også sikrede med ZONITHs smartphone App og GPS-positionering. Endelig er brandalarmpaneler i forskellige faciliteter blevet integreret med den centrale alarmserver.

Hillerød Kommune har planer om at tilbyde flere ansatte sikkerhedssystemet i løbet af de næste år. De har indtil videre installeret det i følgende bygninger:

Hillerød Rådhus og Borgerservice

Hillerød Rådhus og Borgerservice

Uddannelses og Vejledningscenter

Uddannelses og Vejledningscenter

Psykiatrisk bosted

Psykiatrisk bosted

Kapel

Kapel

6 Skoler

6 Skoler

Nøglefunktioner

  • Centraliseret alarmserver som minimerer udgifterne til softwarelicenser, idet mange deler den samme server.

  • Reducerede operationelle- og vedligeholdelsesudgifter ved kun at have en server for hele kommunen.

  • Diskrete panikalarmer for hurtig assistance, men også for at undgå escalerende og farlige situationer

  • Umiddelbar alarmnotifikation af vagter og kolleger indendørs.

  • Integration af brandpaneler for hurtig varsel af potentiel brand.

Klaus Haurum, Sikkerhedskoordinator, Hillerød Kommune

”Ved at benytte ZONITH Centraliserede Alarm Server er vi blevet i stand til at klæde mange af kommunens bygninger på med en meget sikker panikvarsling for vores ansatte. Den nye løsning er meget billigere og er nemmere at vedligeholde end de enkeltstående systemer, vi brugte før.”

KONTAKT OS!

Lad os fortælle dig mere!
Udfyld denne formular, så kontakter vi dig.