Project Description

Jonstrupvang Bebyggelsen Kundehistorie

Kontakt Os
DOWNLOAD KUNDEHISTORIE

Jonstrupvang Bebyggelsen – Hjem for
mennesker med et hjerneskade-handicap.

Jonstrupvang Bebyggelsen i Værløse er berømt for deres innovative ideer og har i mange år tilbudt deres beboere teknologi, som har gjort deres hverdag lettere og mere indholdsrig.

For flere år siden installerede Jonstrupvang bebyggelsen et patientkaldesystem baseret på ZONITH’s teknologi. I stedet for omkostningstunge personsøgere valgte man på Jonstrupvang at al personale skulle bruge smartphones med ZONITH App’en. Udover patientkald anvender personalet smartphones til telefoni og andre beboer-services.

Jonstrupvang har altid spottet områder, som kunne forbedres. Et problem er bl.a., at der hver morgen ankommer en masse minibusser for at køre beboerne til behandling, svømning, familiebesøg og lignende. Nogle morgener holder der 10-15 minibusser foran Jonstrupvang og chaufførerne bruger meget tid på at finde de personer, de skal transportere. På Jonstrupvang synes man, at det er spild af både beboernes/chaufførernes tid og borgernes penge. Man igangsatte derfor et udviklingsarbejde, hvor beboerne og chaufførerne blev involveret i at finde frem til at nedbringe chaufførernes ventetid.

Resultatet af udviklingsarbejdet blev, at der skulle bygges en ny reception, som skulle betjenes af de af beboerne, som var i stand til det. For at betjene chaufførerne udvidede man ZONITH løsningen med indendørs positionering. Små trådløse Bluetooth-sendere blev installeret på alle kørestole og ZONITH’s software til indendørs positionering kunne derefter visualisere, hvor beboerne befandt sig på Jonstrupvang. En storskærm bag ved den nye reception viser et oversigtskort over Jonstrupvang og hvor beboerne befinder sig.

Jonstrupvang Bebyggelsen Modtagelsesområde

Når en chauffør ankommer, henvender han sig i receptionen, hvor en af beboerne via storskærmen let kan vise, hvor chaufføren til den person, som han skal transportere, befinder sig. Med det nye system opnår Jonstrupvang ikke blot en effektivisering i afhentning af beboerne, men de opnår også, at nogle af beboerne får et indholdsrigt arbejde i deres hverdag.

Den nye løsning og arbejdet i receptionen har været en stor succes for chaufførerne, men er også så populært blandt beboerne, at der er venteliste til jobbet som receptionist.

Freddy Larsen, IT- og Tekniskchef

"Vi er meget tilfredse med ZONITH’s løsning, som klart har forbedrede livskvaliteten for beboerne på Jonstrupvang og samtidigt skabte et meningsfyldt job for nogle af beboerne”
DOWNLOAD KUNDEHISTORIE

KONTAKT OS!

Lad os fortælle dig mere!
Udfyld denne formular, så kontakter vi dig.