Forsorgshjemmet Saxenhøj Personale Sikkerhed

Forsorgshjemmet Saxenhøj

Forsorgshjemmet Saxenhøj er en psykiatrisk institution beliggende på Lolland. Institutionen er spredt over et større område med adskillige bygninger og i flere etager. Der er i øjeblikket tilknyttet ca. 300 borgere med sociale eller psykiatriske problemer, hvoraf de 100 bor på Saxenhøj.

Saxenhøj’s ældste bygninger er mere end 150 år gamle og institutionen er gennem årene blevet udvidet mange gange. Således var også personalesikringssystemet en kombination af forskellige ældre panikalarmanlæg i forskellige bygninger. Derudover er der et nyt brandalarmanlæg fra Siemens og et ældre radiokommunikationssystem.

Saxenhøj ønskede derfor at udfase de gamle systemer og installere et nyt centralt personalesikringssystem, som kunne dække hele området. Det nye system skulle reducere kompleksiteten og den viden, der kræves for at reagere på nødsituationer. Alle medarbejdere på institutionen skulle have en personlige panikknap. Sadan en knap i en paniksituation skulle informere om medarbejdernes position både indenfor og udenfor bygningerne. Nogle af borgernes værelser krævede positionering på rum-niveau, mens andre blot havde brug for positionering på bygningsniveau.

Ud over panik-varsling og positionering skulle det nye system være i stand til at håndtere patientkald fra handicappede borgeres værelser. På samme tid det burde kunne  sende brand-varsler ud til personalet.

Personalesikringssystemet

Personalesikringssystemet

Saxenhøj valgte at implementere ZONITHs trådløse radiobaserede panikalarmsystem. Den ene del af løsningen benytter radioer med panikknapper. Fordelen ved at anvende radioer er, at de har en stor rækkevidde og således dækker hele Saxenhøjs område. Systemet kan både GPS-positionere og positionere indendørs via Bluetooth. Det betyder, at ligegyldigt hvor en panikalarm rejses fra, så vil kollegerne vide, hvor personen i nød befinder sig. Den andel af løsningen benytter ZONITH’s ID-kortholder, som har en diskret panikknap på bagsiden. ID-kortholderen kan indendørs positioneres trådløst via Bluetooth. Når en alarm rejses, vil kollegaerne blive underrettet om alarmen på deres radioer.

Indendørspositioning

Indendørspositioning

For at sikre at personalet i en nødsituation kan få hurtig assistance, er der i alle bygninger på Saxenhøj blevet installeret trådløs Bluetooth positionering. Positioneringen håndteres af 130 Bluetoothmodtagere, som er installeret i lofterne i bygningerne. Disse enheder positionerer både panikknap-radioerne og Bluetooth ID-kortholderne. Hvis der opstår en truende situation, trykker personalet blot på deres panikknap, hvorefter systemet sender alarmen til deres kolleger. Kollegerne får derved præcis information om, i hvilket rum deres kollega i nød befinder sig.

GPS udendørspositioning

GPS udendørspositioning

Der er mange store udendørsarealer på Saxenhøj. Når en medarbejder, som bærer en panik-knap-radio,
forlader en af bygningerne, skifter positioneringen helt automatisk fra indendørs Bluetooth positionering til GPS-positionering. Parkeringspladser og andre udendørs områder er blevet navngivet specifikke logiske navne. Derfor når en alarm rejses fra et udendørs område, vil kollegerne derfor få en klar besked om, hvor deres kollega i nød befinder sig. For eksempel “Alarm fra Karin, parkeringsplads Gartnervænget”.

Håndtering af andre alarmtyper

Håndtering af andre alarmtyper

ZONITHs softwareplatform håndterer udover panikalarmer også patientkald og brandalarmer. På
en institution som Saxenhøj er det vigtigt at kunne reagere hurtigt på brandvarsler. Den anden vigtige ting erfor er at undgå unødige evakueringer.

Fordele med systemet

  • Komplet personsikkerhedsdækning på hele Saxenhøjs område.

  • Distribution af alarmer fra forskellige systemer på en central platform.

  • Alle hændelser logges og kan bruges til rapportering efter hændelse.

  • Meget omkostningseffektiv central løsning.

  • Personalet er sikret ligegyldigt hvor de befinder sig.

  • Alarmhåndtering, indendørs- og udendørs-positionering fra en og samme trådløs enhed.

Carsten Andersen, Teknisk ansvarlig

“Det var vigtigt for vores personale at få et nyt, pålideligt panikalarmeringssystem med fuld dækning og med både indendørs- og udendørspositionering. Ved at vælge systemet fra ZONITH fik vi en løsning, der kunne det hele”

Interesseret? Kontakt vores Sikkerhedseksperter

Get in touch with the safety expert Kristian Stiesmark

Kristian Stiesmark