Personalesikkerhed – Campus Vejle

Campus Vejle er en stor uddannelsesinstitution med over 2500 studerende i adskillige bygninger.

De sikkerhedsansvarlige havde behov for en effektivt alarm-notificering, hvis en kritisk situation skulle opstå på campus. Med den nye løsning bliver personalet omgående underrettet og informeret om, hvad der er sket.

Fordele

  • Diskret panikalarmknap indbygget i ID-kortholderen.

  • Indendørs positionering af personale som giver kolleger mulighed for at vide, hvor du er, hvis der opstår en nødsituation.

  • Udendørs positionering ved hjælp af GPS.

  • Hvis en alarm udløses, notificeres kolleger og vagter automatisk, hurtigt og effektivt.

Løsningen, som er installeret

  • ZONITH løsning med Bluetooth ID Cardholder for kontorpersonale og sikkerhedsfolk.

  • Bluetooth Receivers opsat på hovedpositioner i bygningen.

  • Integration til to forskellige brandalarmsystemer.

  • Automatisk alarm notifikation på digitale beredskabsradioer og info-skærme.

  • Masse Notifikations Pop-Up programmer installeret på alle kontor PC’er.

Ole Kempf, Security Officer Campus Vejle

“Vi valgte en løsning fra ZONITH og har fået installeret et trådløst panikalarmsystem. Systemet kan sende besked direkte til infoskærme og til vores beredskabsradioer, hvis der skulle opstå en kritisk situation.Vores kontorpersonale får en pop-up besked ved alarmer direkte på deres arbejds-PC’er. Systemet kan derudover sende besked om brandalarmer. Med systemet har vi fået et effektivt krisealarmeringssystem."

KONTAKT OS!

Lad os fortælle dig mere!
Udfyld denne formular, så kontakter vi dig.