Greve kommunes servicereception møder tit utålmodige eller frustrerede borgere, og til tider udvikler en almindelig henvendelse sig til en trusselsepisode, hvor personalet er afhængige af at kunne alarmere hinanden diskret. I disse ubehagelige situationer er det ofte umuligt at tilkalde hjælp via telefon eller radio.

Personsikkerhedssystemet

• Greve kommunes ansatte bærer altid et ID kort. En diskret panikknap er placeret på bagsiden, som de ansatte kan trykke på for at tilkalde assistance.

• ID Kortholderen bliver positioneret indendørs, så kollegerne, udover alarmen, også får præcis information om, hvor der er behov for assistance.

• Ved hjemmebesøg kobles den samme ID Kortholder direkte til personalets SmartPhone.

• Udløses en overfaldsalarm, sendes straks alarm til vagtcentralen, som sørger for at sendes vagter ud for at assistere.

 “De ansatte føler sig trygge ved ideen om, at de kan kalde på hjælp, uden at det bliver bemærket. At de så kan anvende et og samme diskrete alarmtryk både ude- og indenfor og på besøg hos borgere har gjort, at vores personalesikring er blevet markant forbedret”

Niels Mathissen – Risiko koordinator Greve kommune