I takt med at strømmen af ukrainske borgere på flugt fra krigens uhyrligheder tager ganske uventede proportioner, nødvendiggøres tiltag, som kan garantere personalets sikkerhed på flygtningecentre og andre indkvarteringscentre. Da en stor del af disse centre kun er midlertidigevil der ikke nødvendigvis være truffet samme foranstaltning som på de etablerede flygtningecentre, udrejsecentre og lignende institutioner.

Der arbejdes på højtryk i de enkelte kommuner for at sikre de fysiske rammer med blandt andet moderne alarmsystemer, videoovervågning, brandmeldere og lignende materiel. Men hvad der ofte glemmes i denne sammenhæng, er sikring af det personale, som skal håndtere de nytilkomne.

1. Beskyt personalet i sårbare situationer

Når flygtninge ankommer til Danmark, vil de nærmest altid være traumatiserede. Dette skyldes et væld af faktorer. Det at komme til et land, de ikke kender, helt uden ejendele og måske på egen hånd under tumultariske forhold som i sig selv er utroligt stressende. Og har man ovenikøbet efterladt store dele af sin familie i det krigshærgede område, bidrager dette blot yderligere til traumet.

Da strømmen af nytilkomne er så kraftig, har det ikke været muligt for myndighederne at undersøge, hvorvidt det enkelte individ måske i forvejen døjer med en psykisk lidelse eller om de har andre traumer som gør, at de kan reagere uhensigtsmæssigt overfor personalet. Dette skaber en risiko udadreagerende adfærd.

Af ovenfor nævnte – og mange andre – årsager er det derfor vigtigt at sikre det personale, som skal hjælpe og vejlede flygtninge, som er indkvarteret rundt omkring i landets kommuner. Kommunerne bør i deres overordnede sikkerhedsanalyse for indkvarteringsstederne tage sikring af medarbejderne i betragtning.

Der bør træffes samme forholdsregler for personalet på indkvarteringsstederne som for kommunale medarbejdere på jobcentre og lignende offentlige institutioner. På den måde kan risikoen for ulykkelige hændelser minimeres, og medarbejderne vil kunne føle sig trygge under udførelsen af deres arbejde.

2. Cloud er nøglen til en hurtig udrulning

Tryghedsskabende foranstaltninger behøver hverken at være dyre eller komplicerede. Et godt eksempel på en ideel løsning til sikring af medarbejdere i midlertidige faciliteter er ZONITHs 2SafeYOU cloud service (www.2safeyou.dk) særligt målrettet medarbejdere i den offentlige sektor. Den mobile løsning er baseret på en ID-kortholder med overfaldstryk parret med en smartphone, kræver intet hardware på stedet og er 100 % cloud-baseret. Samtidig er det en diskret måde at panikalarmere på.

En cloud-baseret løsning som 2safeYOU har yderligere den fordel, at den fungerer både indenfor og udenfor, og at medarbejderne kan blive positioneret, ligegyldigt hvor de befinder sig. Positioneringen er med til at sikre, at en medarbejder i nød kan få øjeblikkelig hjælp fra kollegaer eller kontrolcentral. 2SafeYOU-løsningen leverer høj fleksibilitet og lave omkostninger – og meget hurtig installation, hvilket er ideelt til midlertidige faciliteter.